تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

موضوعات پايان نامه رشته مديريت آموزشي

  موضوعات پايان نامه رشته مديريت آموزشي

   • سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونيکی و استفاده از داده کاوی جهت افزایش کيفيت آموزش در این سیستم ها
   • بررسی تأثير بازی رايانه‌ای بر نگرش و پيشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
   • امکانسنجی اجرای يادگيری سيار در دانشگاه ها
   • کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش زبان
   • عارضه یابی ارزشیابی در دوره های آموزش مجازی دانشگاه ها
   • سنجش و ارزيابی ميزان اثر بخشی سيستم آموزش بر سبک فکری
   • بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآيند تدريس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان
   • ارتباط هوش چندگانه با مهارت هاي مديران در مدارس متوسطه شهر تهران
   • ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)
   • شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) در ساختار آموزش و پرورش (با روش AHP)
   • بررسی ميزان آگاهي معلمان از نظريه هاي يادگيري (رفتارگرايي، شناخت گرايي، شناختي – اجتماعي) و استفاده از آن در فرايند تدريس (مورد مقطع دبیرستان …)
   • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر يادگيري غير رسمي معلمان (مورد مقطع دبیرستان ….)
   • ارزشيابي كيفيت مراکز فني حرفه اي پسرانه شهر تهران و ارايه راهكارهاي بهبود آن
   • نقش تکنولوژی در يادگيری دانش آموزان
   •  بررسي عوامل انگيزشي و نگرشي موثر در پيشرفت تحصیلی دانش آموزان دبيرستان
   • رابطه هوش هیجانی و شادکامی دانشجویان
   • بررسی میزان اثربخشی سبک های مختلف آموزشی و ارائه سبک بهینه
   • رابطه مهارت های معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
   • ارزیابی کارایی و رتبه بندی دانشگاه های دولتی کشور با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
   • بررسی رابطه عملکرد و رفتار معلمان با انگیزش درونی دانش آموزان
   • بررسي رابطه باورهاي فراشناختي با سلامت رواني دانش آموزان
   • بررسي رابطه باورهاي فراشناختي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
    • مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
    • مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
    • مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
    • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
    • شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی با منطق فازی
    • طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه و ارائه راهکارهای افزایش آن
    • بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی (E-Learning)
    • بررسی رابطه رواشناسی تربیتی با انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی و مهارت جزیی معلمان
    • نقش فراگیری اصول روانشناسی تربیتی در رضایت شغلی و مهارت کلی تدریس معلمان
    • بررسی تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر افزایش خلاقیت کودکان
    • ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)
    • کاربرد “نقشه هاي مفهومي” در راستای مشارکت و يادگيري همكارانه در آموزش الكترونيكي
    • ارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی با استفاده از تئوری فازی
    • ارائه مدلي براي افزايش اثربخشي يادگيري در سيستمهاي آموزش مجازي
    • شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی
    • بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک
    • شناسایی عوامل كليدي موفقيت و سنجش ميزان اثربخشي آنها در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور
    • ارائه مدلی جهت سنجش ميزان آمادگي و بلوغ يادگيري الكترونيكي در مراکز
    • بررسي ميزان اثربخشي عوامل كليدي موفقيت در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور
    • تحلیل هزینه-فایده و  ارزيابي اقتصادي بكارگيري يادگيري الكترونيكي در نهادها
    • امکان سنجی اجرای آموزش های الکترونیکی در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران (متن کامل پایان نامه موجود است)
    • نیازسنجی آموزشی کارکنان
    • طراحی الگوئی جهت زمينه سازي خلاقيت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسي آموزش متوسطه ايران
    • بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
    • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی در دبیرستان ها
    • -رابطه الگوهای فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
    • -رابطه الگوهای فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان
    • نیازسنجی آموزشی کارکنان بخش آموزش دانشگاه …
    • بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران  ورابطه آن با فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش
    • بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران  ورابطه آن با اثربخشی سازمانی در اداره آموزش و پرورش …
    • بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و موفقیت تحصیلی دانش آموزان
    • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در اداره آموزش و پرورش …
    • بررسی و تحلیل موانع کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش
    • بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش
    • بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی در اداره آموزش و پرورش
    • با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي" href="http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&op=Abs&topic=IDMC02&n=IDMC02_053">پيش بيني وضعيت تحصيلي دانشجويان با استفاده از شبکه عصبی
    • و مدرسه در موفقيت تحصيلي رشته هاي مختلف" href="http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&op=Abs&topic=IDMC02&n=IDMC02_130">بكارگيري داده كاوي براي كشف تاثيرعامل جنسيت و مدرسه در موفقيت تحصيلي رشته هاي مختلف
    • -تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در در اداره آموزش و پرورش …
    • -بررسی نقش مديريت دانش در تبيين استراتژي هاي منابع انساني سازمان …
    • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمان ….
    • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان ….
    • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان ….
    • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان ….
    • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان ….
    • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمان ….
    • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و  اثربخشی سازمان ….
    • -تاثير سبک رهبري سازمان بر فرهنگ منابع انساني
    • -تاثير سبک رهبري سازمان بر اثربخشی منابع انساني
    • -تاثير سبک رهبري سازمان بر خلاقيت سازماني
    • -تاثیر پاسخگویی سازمانی بر فرهنگ منابع انساني
    • رابطه فرهنگ سازماني و خلاقيت سازماني در سازمان هاي اداري
    • رابطه تعهد سازماني و خلاقيت سازماني در سازمان هاي اداري
    • رابطه فرهنگ سازماني و پاسخگویی سازماني در سازمان هاي اداري
    • -تاثير سبک رهبري سازمان بر پاسخگویی سازماني
    • -رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان …
    • -رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان …
    • -رابطه شهروندی سازماني و عملکرد سازمان
    • -رابطه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمان
    • -مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی
    • -مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی
    • -رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی سازمانی
    • -ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC
    • -بررسی عوامل موثر در حفظ پايداری منابع انسانی
    • -مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی
  • The role of organizational learning in transformational leadership and organizational innovation
  • Examining the influence of subjective norm and facilitatin conditions on the intention to use technology among pre-servic teachers: a structural equation modeling of an extended  technology acceptance model
  • The role of schools’ perceived human resource policies in teachers’ professional development activities: a comparative study of innovations toward competence-based education
  • The social competence of highly gifted math and science adolescents
  • Validation of the Chinese version of the Sense of Self (SOS) Scal
  • Transition, induction and goal achievement: first-year experiences
  • of Hong Kong undergraduates

  How class size reduction mediates secondary students’ learning:

  hearing the pupil voice

   


  این مطلب تا کنون 116 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 4 دي 1394 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 25 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55475
 • تعداد مطالب :158440
 • بازدید امروز :496267
 • بازدید داخلی :50261
 • کاربران حاضر :226
 • رباتهای جستجوگر:389
 • همه حاضرین :615